A kollégium története

A XVIII.sz.- ban Szentmihály községben gróf Dessewffy Sámuel 1000 hold földet bérelt. 1806- ban unokája, gróf Dessewffy József átvette az örökséget, s 1807- től majorságokat emelt, gazdasági épületeket építtetett. Később – angol parkkal díszítve – hozzáfogott a kastély építéséhez, melynek munkálatai 1834- ben fejeződtek be. Az épületet nyári lakként használták.

A háború alatt német repülőtiszteket látott vendégül a kastély akkori ura, gróf Dessewffy István. A felszabadulás után, 1946.febr. 20 – tól a Földművelésügyi Minisztérium hatáskörében gazdaképző tanfolyam indult a kastélyban.

1968- ig a kastély jelentette a mezőgazdasági szakiskolát, szakmunkásképző intézetet, melyben tantermek, tanműhelyek, irodák és sok egyéb mellett 120 férőhelyes – fiúk számára létrehozott – diákotthon kapott helyet.

1964- ben a Munkaügyi Minisztérium és a KISZ Központi Bizottsága meghirdette adiákotthonok kollégiummá válásának feltételeit.

Az otthon ezen alapelvek szerint folytatta tovább munkáját, melynek eredményét 1971. jún.4-én érte el, amikor is elnyerte a KOLLÉGIUM címet.

Az 1989 karácsonyán bekövetkezett romániai változások után 1990/1991- es tanévtől rendszeresen fogadott az iskola és kollégiuma erdélyi tanulókat, valamint kárpátaljai diákok is folytattak tanulmányokat intézményünkben.

1992- ben az iskolabővítéssel létrehoztak egy 96 férőhelyes lánykollégiumot az intézet 2. emeletén. Ez a kollégiumrész 24 négyszemélyes szobával, mosó – és vasaló – helyiséggel, konyhával, 3 zuhanyzóval, 2 tv- vel, videóval, DVD lejátszóval felszerelt társalgóval lett ellátva. Kollégiumunk mind társadalmi mind egyéni kezdeményezésű programokon, rendezvényeken aktívan és sikeresen vesz részt.

Mára már hagyománnyá vált a „Kollégiumi Ismerkedési- est”, melynek keretében felavatjuk a kilencedik osztályos tanulókat. Emellett szerepel a Mikulásest, karácsonyi ünnepség ajándékozással, vetélkedővel, discoval. Közkedvelt a műveltségi, – valamint az Valentin- napi vetélkedő. NŐNAP alkalmából virággal, játékos versennyel, köszöntjük a lányokat és tanárnőket.

Hagyomány lett a hálóotthonossági verseny, melynek keretében még inkább előtérbe került az otthonos, higiénés környezet iránti igényre, szükségletre nevelés.

Több alkalommal rendeztünk versmondó versenyt is a kollégium berkein belül.

Sport terén lehetőség nyílik szervezett aerobicon való részvételre, tanár-diák futballra, valamint a kondi- terem, sakk, csocsó nyújtotta lehetőségek igénybevételére.

Emellett pingpong, amőba, szkander versenyen vehetnek részt az érdeklődő diákok, s a „Kollégium Legerősebb Embere” címért is megküzdhetnek a pályázók.

Ezen kívül még számtalan rendezvény, verseny, jótékonysági akció, program teszi mozgalmassá, érdekessé kollégiumunk életét, s nem utolsó sorban a koedukált összetétel szempontjából jelentős, hogy segít magasabb szintre emelni az interperszonális kapcsolatokat, s nemcsak a kollégium berkein belül. Hat kollégium részvételével kerül megrendezésre minden évben a „Vasvári Pál Kupa” sportverseny. Több kollégiumban veszünk részt meghívásos sport és ügyességi versenyen diákjainkkal.

Pályázati lehetőségek kihasználásával rendszeresen fejlesztjük a számítógépes eszközparkunkat, valamint a kollégium tárgyi eszközeit.