ECDL

ecdl

Mi az ECDL?

ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány –
European Computer Driving Licence.

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

Az ECDL finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.

Az ECDL célja

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljes értékű tagjává válhasson.

Kinek és miért jó?

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.

Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.
 • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.
 • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.
 • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

Pályakezdők és munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:

 • Az ECDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.
 • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.
 • Moduláris jellegénél és konkrét követelményrendszerénél fogva az ECDL megszerzése történhet akár más, önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.
 • Az információs társadalom elvárásai alapján munkaerő-piaci esélyeket teremt.

Az ECDL moduljai:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Szövegszerkesztés
 • Prezentáció
 • Online alapismeretek
 • Webszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Képszerkesztés
 • Adatbázis-kezelés

ECDL bizonyítványok

ECDL Standard (7 modulos bizonyítványok):

ECDL bizonyítvány továbbra is 7 sikeres vizsga teljesítéséért jár.

Kötelező modulok:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Szövegszerkesztés
 • Táblázatkezelés
 • Online alapismeretek

Választható modulok (hármat kell választani):

 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Képszerkesztés
 • Webszerkesztés
 • IT biztonság
 • IKT pedagógusoknak
 • E-hitelesség, e-aláírás

ECDL Base (4 modulos bizonyítványok):

Az ECDL Base megszerzéséhez 4 modulvizsgát szükséges letenni.

Kötelező modulok:

 • Számítógépes alapismeretek
 • Szövegszerkesztés
 • Online alapismeretek

Választható modulok (hármat kell választani):

 • Táblázatkezelés
 • Adatbázis-kezelés
 • Prezentáció
 • Képszerkesztés
 • Webszerkesztés
 • IT biztonság
 • IKT pedagógusoknak
 • E-hitelesség, e-aláírás

Az ECDL vizsgáztatás rendje:

 1. Regisztráció:

Amennyiben még nem rendelkezik vizsgakártyával, regisztrációra van szükség. A regisztrációt egyszer kell elvégezni, 3 (4) évig érvényes. A regisztráció iránti igényt a tervezett vizsgaidőpont előtt legalább 15 nappal a vizsgáztatónál kell jelezni, és a vizsgakártyát megrendelni. A vizsgakártya árát (regisztrációs díj) a megrendeléskor kell megfizetni! A regisztrációs díj befizethető az iskola gazdasági irodájában.

 1. Vizsgák:

A vizsgázók által megjelölt időpontban történő vizsgáztatás:

A tervezett vizsgaidőpont előtt legalább 15 nappal a vizsgáztatóval személyesen egyeztetni kell a vizsgaidőpontot.

Jelentkezés meghirdetett vizsgákra:

Az időpont rögzítése után a vizsgákra történő jelentkezés határideje a vizsga megkezdése előtti utolsó munkanap. A vizsgára jelentkezést ebben az esetben is a személyes egyeztetés előzze meg.

Vizsga:

A vizsga csak a vizsgadíj befizetése után kezdhető meg! A vizsga díja befizethető az iskola gazdasági irodájában.

Díjak:

Regisztráció:

Felnőtt ECDL (7 modul): 7 500 Ft

Felnőtt ECDL START (4 modul): 6 000 Ft

Diákigazolvánnyal: ECDL (7 modul): 5 500 Ft

Diákigazolvánnyal: ECDL START (4 modul): 4 500 Ft

Regisztrációs díj-különbözet:

Felnőtteknek: 3000 Ft

Diákoknak: 2000 Ft

Vizsgadíjak:

Felnőtt (1 modul): 3 000 Ft

Diákigazolvánnyal (1 modul): 1 800 Ft

Segédanyag és munkafájlok a felkészüléshez

http://njszt.hu/ecdl/felkeszules

Iskolánkban az ECDL vizsgáztatást végző tanárok: Birk Ferenc és Sajtosné Halász Klára.

További információ a 06-20/919-3177- es telefonszámon, vagy személyesen a Nyíregyházi SzC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskola és Kollégium ECDL vizsgaközpontban, Tiszavasvári, Petőfi út 1. címen kérhető.