Közzétételi lista

2020/21-es tanév

A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzetsége 2020/21-es tanév

A felvételi lehetőségről szoló tájékoztató 2021/22-es tanév

A Szakképző intézmény nyitvatartásának rendje 2020/21-es tanév

Éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai 2020/21-es tanév

A beiratkozásra meghatározott idő 2020/21-es tanév

A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit 2020/21-es tanév

Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok 2021/22-es tanév

Az osztályok és az egyes osztályokban tanulók létszámadatai 2020/21-es tanév

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei 2020/21-es tanév

A tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje 2020/21-es tanév

Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége 2020/21-es tanév

A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megálapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenörzések felsorolása 2020/21-es tanév

A szakképző intézmény hivatalos neve

A szakképző intézmény alapító okiratának kelte

Az érettségi vizsgák átlageredményei 2006-2020-ig

A tanulók, illetve a képzésben résztvevő személye le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok 2019/20-as tanév adatai

A Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium Házirendje 2020/21-es tanév

A Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2020/21-es tanév

A Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
Éves Munkaterve 2020/21-es tanév

A Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai Programja 2020/21-es tanév

2019/20-as tanév

A beiratkozásra meghatározott idő 2019/20-as tanév

A kollégiumban betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 2019/20-as tanév 

Kollégiumi szabadidős foglalkozások köre 2019/20-as tanév

Kollégiumi csoportok száma, tanulói létszám 2019/20-as tanév

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje 2019/20-as tanév

A tanév helyi rendje 2019/20-as tanév

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2020/21-es tanév

Házirend 2019/20-as tanév

Nevelő-oktató munkát segítők száma, iskola végzettsége, szakképzettség 2019/20-as tanév

Osztályok 2019/20-as tanév

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma 2019/20-as tanév

Pedagógiai program 2019.Szeptember 2.

Pedagógusok munkaköre, végzettsége, szakképzettsége 2019/20-as tanév

Szervezeti és működési szabályzat 2019/20-as tanév

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata 2019/20-as tanév

Tanórán kívüli foglalkozások 2019/20-as tanév

Térítési és Tandíjfizetési Szabályzat 2019/20-as tanév

Az érettségi vizsgák átlageredményei 2006-2020-ig

Bukási mutató:

Lemorzsolódási mutató:

Országos kompetenciamérés eredményei: